Samarbete är viktigare än någonsin, såväl mellan människor, grupper och enheter inom den egna organisationen som mellan organisationer. När det gäller samarbete över organisationsgränser är det dock fler saker som inte bör negligeras.

Som egentligen är fallet med all slags samarbete är man beroende av vara riktigt tydlig med förväntat resultat och effektmål som den gemensamma ansträngningen skall ge alla inblandade parter, både i termer av den gemensamma nyttan och nyttan för enskild part. I ett samarbete över organisationsgränser finns inte möjligheten att eskalera och få en överordnad inom ens egna organisation att lösa eventuella intressekonflikter.
För myndigheter försvåras samarbetsmöjligheterna dessutom ibland av lagar och förordningar som inte är harmoniserade över myndighetsgränserna. I alla fall är inte tolkningarna alla gånger i harmoni.

Om detta och mer därtill handlade vår inspirationsfrukost för myndighetssamverkan inom projekt och förvaltning som avhölls tisdag den 20:e maj. Glädjande nog så fyllde vi lokalen. Med alla positiva, spontana kommentarer efter seminariet i ryggen så kommer vi att fortsätta inspirera på temat projektledning, förvaltning och samarbete efter sommaren.

Håll utkik efter höstens inspirationsfrukostar på vår aktivitetssida!

Lars Simonsson, VD