Förra veckan ägde Nordens största automotivesammankomst, Stora Leverantörsdagen 2016, rum i Göteborg. Eventet anordnas årligen av  Fordonskomponentgruppen (FKG). Vi på Systemstrategerna var på plats och deltog i dialogen kring digitaliseringen av fordonsbranschen – ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat.

Autonoma fordon – inte längre en futuristisk vision

Dagens intelligenta system är föregångare till helt autonoma fordon. Den intelligenta bilen ger kunderna en försmak på möjligheten att överlåta kontrollen av ett fordon, med funktioner såsom självparkering och autobroms, automatisk farthållare baserat på vägförhållanden, automatiska olyckshindrande (-reducerande) funktioner samt datastyrda uppkopplade hjälpsystem och underhållning. Dessa system introduceras i samma syfte även på lastbilar, arbetsfordon och maskiner. I kommersiella fordon bidrar denna utveckling också till ökad effektivitet, uthållighet och säkerhet i arbetet.

Intelligens kring positionering, motorstyrning, bromsanvändning och autonoma fordon känns i dagsläget futuristiska för många av oss. Men för tillverkare i branschen är vägen från nuvarande modeller till förarlösa varianter en spännande och utmanande period av förändring, där många av de tekniska lösningarna finns och utvärderas just nu.

Utmaningar kvarstår

Många utmaningar kvarstår vad gäller lagstiftning och regelverk samt hur affärsmodellen skall utformas. Även utformningen av service, försäkringar, finansieringslösningar, hyra och leasing påverkas. Ja, hela ekosystemet kring transporter av personer och varor berörs av dessa förändringar.

Ett exempel att fundera över är digitala bilnycklar (Volvo lanserar precis sin variant) som kan delas på ett enkelt sätt. Lösningen skapar goda förutsättningar för delning av resurser vilket är positivt, men det kommer säkert att innebära stora förändringar vad avser försäkringar, ansvar och hantering.

Ny teknik och tillämpningar gör att affärsmodellerna börjar gunga en aning och detta innebär att även leverantörer uppströms i den traditionella värdekedjan måste börja fundera ännu mer kring slutanvändarnytta och adderat värde när man utmanar sin egen affärsmodell, förhoppningsvis innan andra gör det.

Värdeskapande digitalisering och vikten av partnerskap

Som Scanias VD, Henrik Henriksson, uttryckte det under SLD 2016: ”Håll koll i backspeglarna. framför allt i döda vinkeln; där dyker konkurrenterna upp från oanat håll.” Henriksson tog Amazon.com som ett exempel, då de är en stor utmanare vad gäller ”last mile” inom logistik. Detta var det få som trodde för några år sedan.

Bild från SLD2016

Henrik Henriksson, VD Scania

Ett annat bra exempel är Autoliv och Volvo som nu startar ett gemensamt bolag för att ta ytterligare steg mot autonoma lösningar. Partnerskap för integrerade lösningar blir ett måste när digitaliseringen tar fart på riktigt. Autoliv vill antagligen flytta fram positionerna och sin affärsmodell. Volvo får tillgång till nya resurser och kompetenser.

 

Ny kundupplevelse och målgrupp

Den snabba utvecklingen innebär enorma möjligheter men även en ostadig fas för branschen. Detta är bara ett av väldigt många exempel på hur tillverkare av originalutrustning (OEM) måste navigera utmaningar såsom konstruktion, tillverkning och att uppgradera traditionella drivline-modeller samtidigt som man satsar i ny teknik och förbättrade kundupplevelser. För många blir det naturliga steget utökade partnerskap och nya allianser.

Från bilägande till Mobility Services. NEVS beskriver sin affär med helt nya kunder. Städer i Kina köper in stora volymer av bilar och erbjuder därigenom miljövänlig mobilitet till sina innevånare som en del av hyran. För t.ex. 1000RMB extra i månaden får hyresgästen tillgång till miljövänlig persontransport som tillhandahålls av staden tillsammans med boendet. Man hyr en helhetslösning och slipper många ovidkommande transaktioner och problem som inte skapar värde i vardagen.

Kunden i förarsätet, på riktigt!

Att definiera kundresan, skapa kundengagemang, och att anpassa processer och medarbetarbefogenheter blir avgörande för att kunna utnyttja de nya teknologierna. Att därtill använda kundens förmåga att interagera med varumärket på många olika ställen, kanaler och plattformar och samtidigt dra nytta av den information som skapas i  gränssnittet blir väldigt betydelsefullt för att utveckla erbjudandet och säkra lönsamheten över tid.

Vad gör vi?

Vi på Systemstrategerna jobbar med värdeskapande digitalisering. Att generera nytta nu och samtidigt skapa förutsättningar för lönsam tillväxt. Vi lever som vi lär och har ett partnerskap med Gateway Technolabs för att kunna erbjuda strategiskt positionerade och reellt värdeskapande hybridlösningar. Hybridlösningar kombinerar fördelarna med egenutvecklade respektive standardsystem och gör att vi kortar utvecklingstiden.

Vi kan visa dig exempel på lösningar som redan är i drift. Allt ifrån bokningssystem, leasingportaler och dongle-baserade ODB-lösningar till fullständiga engagemangsplattformar designade för dina kunder, oavsett kanal.

Läs mer om våra tjänster för fordonsbranschen här.

Kontakta oss.