MIT Sloan Management Review och Deloitte har nyligen genomfört en global studie kring digitalisering bland företag; ”Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation”. Studien presenterar flera spännande insikter som visar på att när det gäller digital mognad är det strategi och ledarskap som står i centrum – inte teknologi.

Kultur och arbetssätt

MIT Sloan Management Review och Deloitte’s studie visar på stora skillnader i hur man närmar sig den nya tekniken i olika typer av företag. Digitalt mogna företag är inriktade på att integrera digital teknik, såsom sociala medier, mobila tjänster, dataanalyser,IOT och molntjänster för att omvandla hur deras företag arbetar och fungerar. Mindre digitalt mogna företag är inriktade på att lösa enskilda affärsproblem med digital teknik. Där ser man fortfarande IT och digital teknik som en enskild företeelse och inte en integrerad del av andra förekommande aktiviteter i företaget.

Medvetna ledare

Förmågan att digitalt förändra och utveckla verksamheten bestäms till stor del av att det finns en tydlig digital strategi, som i sin tur stöds av ledare som främjar en kultur att kunna förändra, utveckla och uppfinna nya möjligheter tillsammans med nya och existerande kunder.

Även om dessa insikter överensstämmer även med tidigare teknikförändringar, så är det unikt för digital omvandling att risktagande blir en kulturell norm. Digitalt avancerade företag söker nya affärsmodeller och konkurrensfördelar. En lika viktig slutsats är att anställda i alla åldersgrupper vill arbeta för företag som är aktiva med att skapa framgång med hjälp av digitala lösningar. För företagsledare betyder det att man måste ta stor hänsyn till denna insikt för att attrahera och behålla de bästa talangerna.

Var befinner vi oss på den digitala skalan?

Hur vet jag då som ledare av en verksamhet var på skalan vår verksamhet befinner sig? Den första frågan att besvara är, ”har vi en digital strategi”? Nästa steg är att mäta den digitala mognaden i den egna organisationen. Ett sätt att mäta detta är att genomföra en digitaliseringsanalys som ger en indikation på hur medveten, kompetent och mottaglig organisationen är och uppfattas av medarbetare och kunder. Att genomföra en genomlysning är ett mycket kraftfullt verktyg för att komma vidare och formulera en digital strategi.

Läs den fullständiga rapporten här!