Systemförvaltning

Systemförvaltning ligger oss varmt om hjärtat och vi har lång, bred och djup kunskap inom området. Vår kompetens inom systemförvaltning sträcker sig över de flesta områden som ingår i systemförvaltningen. Vi har en vana och erfarenhet från allt från att komma in och analysera hur förvaltningsorganisationen ser ut i nuläget till att genomföra en förvaltningsetablering alternativt att gå in i en linjefunktion som förvaltningsledare. Vi är metodoberoende och har kompetens inom såväl etablerade metoder och modeller som egenutvecklade.

Tjänster

Förvaltningsledare

Vi kan gå in som förvaltningsledare i din IT-organisation eller hos affärsverksamheten. Kompetens inom ITIL, pm3, Itm5 och egenutvecklade systemförvaltningsmetoder. Vi har lång erfarenhet av att gå in i stora och mindre organisationer och leda arbetet utifrån struktur, kommunikation, samarbete och att få saker gjorda.

Medtodgenomlysning

När organisationen är i behov av att se över hur systemförvaltningen fungerar och bör fungera är vi den oberoende parten som kan gå in och analysera, föreslå och implementera nya arbetssätt och metoder/processer, alternativt modifiera det som redan finns på plats.

Leverantörsstyrning

Vi har stor erfarenhet av att gå in i organisationer och hjälpa till med avtalshantering och leverantörsstyrning i olika förvaltningsorganisationer. Det kan handla om att organisationen står inför ett leverantörsbyte eller behöver styra upp den etablerade relationen med en drift- eller systemleverantör.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om värdebaserad kvalitetssäkring, systemutveckling eller behörighetsadministration?

Kontakta oss gärna!