Systemutveckling

Systemutvecklingsprojekt kommer i många olika former och storlekar, allt ifrån nyutveckling av skräddarsydda system/produkter till delkomponenter eller anpassningar/vidareutveckling av befintliga lösningar. Systemstrategerna kan tillsammans med GTL (Gateway Technology Labs) erbjuda en bred bas av kompetens och erfarenheter av såväl branchspecifika lösningar som teknologier, metoder och verktyg.

En röd tråd är att vi alltid arbetar med nyttoeffekterna i fokus. För att säkerställa att rätt sak levereras i rätt tid till rätt kostnad och med rätt kvalitet skall projekt värdebaseras! Se även värdebaserad kvalitetssäkring. Det innebär att nyttokalkyl (förkalkyl) upprättas innan projekt startas och att prioriteringar och förväntningar anpassas till densamma. Kalkylen uppdateras sedan löpande vid levereranser, delleveranser och under lösningens hela livscykel (efterkalkyler).

För bästa resultat arbetar vi helst “från-ax-till-limpa”, dvs i alla faser av systemutvecklingsprojektet; -förstudie; -kravställning; -prototyp; -konstruktion; -kvalitetssäkring; -införande och förvaltning (i förekommande fall). Vi arbetar helst med agila arbetsmetoder som möjliggör ett jämnare leveransflöde och bättre kvalitet. Agila arbetsmetoder innebär även att vi arbetar med timeboxing, iterationer och med cross-dicipinära arbetsteam. Att arbeta med agila arbetsmetoder står inte i konflikt med att samtidigt arbeta med traditionella projektstyrmodeller.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om värdebaserad kvalitetssäkring, systemutveckling eller behörighetsadministration?

Kontakta oss gärna!