Nytt kundcase – Förvaltningsgenomlysning åt Skanova

Under perioden maj – september 2011 genomförde Systemstrategerna en förvaltningsgenomlysning åt Skanova. Med många IT-system och en slimmad organisation såg Skanovas IT-avdelning ett behov av att hitta ett mer enhetligt arbetssätt. Trettiofyra IT-system grupperades inom två funktionsområden och en livscykel-modell, gemensam [...]