Resultatet av vår undersökning kring systemförvaltning

Den 4 december pratade jag på NFI:s konferens om systemförvaltning och temat var "Systemförvaltning som politisk instans”. Under seminariet genomförde vi en undersökning bland åhörarna, ett antal frågor de skulle besvara på en webbsida vi lagt upp. Syftet var att [...]