Utbildningsvideo om grunderna i kravhantering av Systemstrategerna

Vi har spelat in en utbildning om grunderna i kravhantering på video och gör den nu tillgänglig via vår kunskapsbank för att på det viset leverera grundläggande kunskap om kravhantering. Vill du beställa denna video gratis klicka här.