Tjänster

Digitaliseringsanalys

 • Extern analys
 • Intern analys
 • Genomförande digitaliseringsstrategi
Läs mer

Värdebaserad kvalitetssäkring

 • Kick-start-workshop
 • Förstudier för förändringsprojekt
 • Förändringsprojekt
Läs mer

Fordonsbranschen

 • Kundportaler med långtgående funktionalitet för reservdelar och reparationer
 • System för helt integrerad styrning av verkstäder med resursplanering och ledningsinformation avseende beläggning samt utnyttjande
 • Kund och säljarportaler för begagnatförsäljning med hög funktionalitet
 • Digital Marknadsföring och lanseringsportaler
 • ODB-Dongle baserade system för behovsstyrd service och tjänster
 • Hyres och leasingportaler med helhetsfunktionalitet

Vi har tillgång till befintliga lösningar som redan används vilket ger flera fördelar. Tiden att anpassa kraftfulla existerande lösningar är kortare än att börja från ett blankt papper. Modularisering innebär att vi kan kombinera delar av lösningar för att få helt kundanpassade nyttoorienterade lösningar. Det ger också enklare transformering från nuläge till målbild.
Kontinuerliga förbättringar är möjligt att implementera på vägen.

Läs mer

Rådgivare och konsulter

Om du har behov av enskilda konsulter så erbjuder vi följande kompetenser.

 • Projektledare
 • Förvaltningsledare
 • Testledare
 • Testare
 • Kravhanterare
 • Agil förvaltningsledare
 • Agil testledare, testare
 • Stöd för förvaltningsetablering
 • Behörighetsadministratör
 • Verksamhetsutvecklare/Affärsutvecklare
 • Processanaytiker/Processutvecklare
 • Metodstöd

Behörighetsadministration

 • Analys och målbild
 • Transformation
 • Produktion av behörighetsadministration
Läs mer

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om värdebaserad kvalitetssäkring, systemutveckling eller behörighetsadministration?

Kontakta oss gärna!

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande