FC Barcelona är en av väldens största och rikaste idrottsklubbar. De omsatte ca 4,1 miljarder SEK 2014. De har sedan starten 1955 deltagit i alla europeiska cuper och vunnit spanska ligan 22 gånger. För att behålla eller öka omsättning och vinst måste man fortsätta att vara i den absoluta fotbollstoppen. Och för att vara kvar där måste klubben vidta en mängd kvalitetssäkringsåtgärder, även utanför planen. T.ex. har man en avbytarbänk med spelare som skulle platsa som ordinarie i många andra ligalag. Detta för att säkerställa att man kan vinna matcher även om ordinarie spelare blir skadade och måste bytas ut.

Omvänt har ett mindre allsvenskt lag inte råd eller möjlighet att kvalitetssäkra med samma avbytarbänk som FC Barcelona. Det vore heller inte önskvärt eller rationellt. Hade man tillgång till sådana spelare så skulle dom såklart vara ordinarie och stjärnor. Istället kan det för detta lag vara mer rationellt att t.ex. skola in sina juniorer genom att vara avbytare i A-laget.

Med andra ord – kvalitetssäkringsåtgärderna anpassas, optimeras och baseras på det värde som skall skapas. Detsamma gäller IT-system och verksamheter som använder IT-system i sin förädlingsprocess.

Värdebaserad kvalitetssäkring är ett koncept som kan lösa upp knuten för många som ansvarar för att utveckla, införa och underhålla IT-system. Kvalitetssäkring har alltid varit viktigt. Problem med kvalitetssäkring kan dyka upp i många former, t.ex. som funktionella eller tekniska brister, funktioner som inte är relevanta eller användbara, för långa ledtider för test vid releaser, kostnadsdrivande, komplexa processer och strukturer, föråldrade tekniska lösningar etc.

Det alla vill ha är en kostnadseffektiv, modern lösning så snabbt som möjligt. Samtidigt skall IT-lösningen vara beprövad och stabil för att skapa den nytta som eftersöks. Denna ekvation kan vara en utmaning.

Med rätt hanterad kvalitetssäkring kan värdepåverkande fel minskas radikalt – i många fall upp till 50%. Samtidigt kan den totala mängden aktiviteter, och därmed tid-till-marknaden, reduceras avsevärt. Det finns med andra ord potential att skapa stora vinster för många.

Boka dig på vår inspirationsfrukost och låt oss berätta mer om hur Värdebaserad kvalitetssäkring kan hjälpa er till större vinster och effektivare kvalitetsarbete.

Du kan också ladda ner vårt white paper om Värdebaserad kvalitetssäkring.