Samspelet och politiken är delar av en organisation och som systemförvaltare eller förvaltningsledare är det lätt att ha motståndare. I många lägen är förvaltningsledaren den jobbiga typen som ställer krav och som ska se till att andra följer uppsatta processer. Därför är det extra viktigt att skaffa sig vänner, lierade, människor du kan lita på.
Vad brukar vara inblandat i politik? Intriger, pengar, makt, att synas och höras. Och att kunna spela spelet. Men också möjlighet att påverka, driva igenom förslag, hitta sätt att lösa frågor och att få andra att följa det som beslutats. Alla dessa delar ingår även i systemförvaltningsorganisationen.

Det finns beställare som vill påverka vilka krav som ska genomföras och vilken budget ska belastas, vissa system och förvaltningsobjekt har mer status än andra. Metoder och processer ska följas och vissa försöker kringgå det som gäller med andra följer det som har sagts ska gälla.

Och det politiska spelet sker inte enbart mellan systemförvaltningen och beställaren. Det sker också internt i den egna förvaltningsorganisationen. Hur kan man då göra för att säkerställa att allt flyter på i politikens korridorer? Se över hur spelet ser ut, vem bestämmer vad, var finns den formella och den informella makten. Skaffa dig lierade både inom tekniksidan och bland metodmänniskorna, hos ledningen, styrgruppen och inom affärsverksamheten.

Som förvaltningsledare är det lätt att känna sig ensam och kanske till och med utsatt i sin roll. Det kan till exempel vara som så att du som förvaltningsledare är IT-organisationens ansikte utåt där du ska leverera releaser, kapacitetstjänster, testmiljöer, goda relationer med tredjepartsleverantören, mindre utveckling och så vidare. Men för att kunna leverera allt detta så måste det finnas en organisation bakom som gör jobbet och levererar. Jag har träffat på förvaltningsledare som håller skenet uppe i dialogen med beställaren men som sliter sitt hår på hemmaplan för få saker levererade. Det finns många olika åtgärder att vidta för att få ett väl fungerande samspel. Sammanfattningsvis handlar det om styrning, tydlighet i roller och förväntningar, gemensam syn på målet och vem som är kunden, en väl fungerande kommunikation och respekt för varandras kompetenser.
Behöver du diskutera och få råd hur man kan hantera olika politiska situationer i din förvaltningsorganisation. Återkom så tar vi en diskussion!

Med vänliga hälsningar
Eleonore Hammare, VD Systemstrategerna Förvaltning