Vi skaffar ett IT-system så löser sig problemet med vikande kundunderlag/minskande marknadsandelar/dålig nivå på servicen, etc.” Har ni hört den förut? Säkerligen!

Det är inte helt ovanligt att företag fortfarande, fast vi är inne i 2013, fortfarande tror att strukturfel, problem med attityd eller kultur eller för all del dåliga produkter kan lösas av ett IT-stöd. Trollformeln som ska sägas eller spöet som ska svinga och med magi ska organisationen få ordning på sin verksamhet, sina kunder, sin försäljning eller vad det nu kan vara.

Jag har ofta mötts av önskningar från olika verksamheter där man efterfrågar ett IT-system eller verktyg som ska rädda en viss given situation. Jag har också mött det omvända, att det är systemets fel att ”ingenting fungerar”.

Det är inte så konstigt att en potentiell IT-systemköpare låter sig lockas av att allt skulle kunna lösas med rätt IT-stöd. Allt för ofta kommer en säljare med fina presentationer av vad just deras IT-stöd kan uppnå för underverk. Att köpa system på grundval enbart av säljande Power Pointbild leder till besvikelse och risken är att det blir ett värktyg i stället för ett verktyg.

Att välja systemstöd är också viktigt när det gäller test- och kravhantering. Det handlar om att hantera test- och kravprocesser på ett professionellt och effektivt sätt. Olika organisationer har kommit olika långt i sin mognad för olika typer av verktyg och processer för att hantera sin kvalitetssäkring av projekt och releaser. I vissa fall är det helt rätt med excelark medan det i andra situationer och organisationer behövs ett mer komplext verktyg. Men oavsett mognad bör alla åtminstone ha ett intresse för att sträva efter att använda väl etablerade verktyg för att hålla ordning på alla krav och testfall och resultatet av testerna. Avsikten är höja effektiviteten och spårbarheten, minska de manuella rutinerna och minska risken för att buggar missas eller processer får uppfinnas inför varje release.

Men för att uppnå ett bra resultat inom test måste verktyg kombineras med effektiva processer, rutiner och kompetens. Och precis som i vilka IT-projekt som helst ska det finns en kravspecifikation även för ett test- och kravhanteringsverktyg. Målet är att gå från värktyg till verktyg.

snickare, naglar, instrument, verktyg

Systemstrategerna satsar inom området test. Läs gärna mer om våra ISTQB-certifierade testare och testtjänster på http://systemstrategerna.se/erbjudande/test eller kontakta oss.

Eleonore Hammare, VD Systemstrategerna Förvaltning